Reklam

Reklam är ofta irriterande. Här följer exempel på att så inte alltid är fallet:Reklamskylt i Rubens Maskinhistoriska samlingar
Foto: Lasse Lundell


Albin - 1953
Via Bengt Westin.

Albin - 1960
Via Bengt Westin.

Bolinder - 1953
Via Bengt Westin.


Bolinder - 1960
Via Bengt Westin.

Deutz - 1960
Via Bengt Westin.

Lindåsdiesel - 1953
Via Bengt Westin.


Seffle - 1960
Via Bengt Westin.

Skandia - 1953
Via Bengt Westin.

Penta - 1928
Via Bengt Westin.


TB- 1928
Via Bengt Westin.

TB - 1953
Via Bengt Westin.

Hjälmare Docka - 1953
Via Bengt Westin.

Lidwall & Söner, Leksand - 1953
Via Bengt Westin.

Lidwall & Söner, Leksand - 1960
Via Bengt Westin.

Wennbergs - 1928
Via Bengt Westin.

Mohögs - 1953
Via Bengt Westin.


TB
Via Bengt Westin.

TB
Via Bengt Westin.

Wiréns
Via Bengt Westin.

Wiréns
Via Bengt Westin.

John Sörman
Via Bengt Westin.

Röda Bolaget
Via Bengt Westin.

Neptun
Via Bengt Westin.

Nestor
Via Bengt Westin.

Nestor
Via Bengt Westin.

Från Bengt Westin

Från Bengt Westin

Från Bengt Westin

Från Bengt Westin

Från Håkan Sundström

Från Bengt Westin

Från Bengt Westin

Från Bengt Westin

Från Bengt Westin

Från Bengt Westin

Från Bengt Westin

Från Bengt Westin

Från Bengt-Olof Lindgren

Från Kenneth Herrgård

Från Kenneth Herrgård

Från Kenneth Herrgård

Från Kenneth Herrgård

Från Kenneth Herrgård

Från Bengt-Olof Lindgren


Tillbaka till startsidan