Ragnhildsborgs Varv.

Det låg tidigt ett tegelbruk för bl a takpannetegel på Ragnhildsborg.
Gården Ragnhildsborg hette ursprungligen Hushagen och ingick i hushållet för riksadministrationen. Gården döptes om under 1800-talet i tidens romantiska anda. Den nuvarande gården är i sina äldsta delar från 1830-talet. På marken till gården har det funnits två tegelbruk förutom det intilliggande varvet från 1890-talet.

Ragnhildsborgs Gård 13 oktober 2007
Ragnhildsborgs Gård
Foto: Lars Johnson

Ragnhildsborgs varv byggde bl a pråmar åt AB Karta & Oaxens Kalkbruk. 1924 köptes Södertälje Varv i Ragnhildsborg av Murbruksfabriken AB, Stockholm, där reparerade man sina båtar, byggde pråmar mm. Murbruksfabriken fussionerades 1965 med Johnsonägda AB Strå Kalkbruk och blev Stråbruken AB inom Johnsonkoncernen.
Källor: Bengt Westin och Conny Åslund


På 1970-talet, när jag var där såg det ut som på dessa bilder. Nu finns en skepparförening vid varvet.
Ragnhildsborgs Varv

Ragnhildsborgs Varvt

Ragnhildsborgs Varv
Ragnhildsborgs Varv,
i början av 1970-talet.


Bilder från varvet sommaren 2006
Bilder från varvet 13 oktober 2007


Så här ser det ut i dag (28 maj 2005).


Ragnhildsborgs Varv

Ragnhildsborgs Varvt
På slipen ligger Karmina.


Tunia
Byggd 1906 på Ekensbergs varv som Tomtematts. Fraktade varor på Strömsholms kanal till 1935. Hette mot slutet Hallstahammar. Gick sedan på Göta kanal och hade då namnen Tomten och nuvarande Tunia. Hos nuvarande ägare sedan 1973. Framdrivs med tändkulemotor.
Information från boken Strömsholms Kanal

TUNIA och STYRESHOLM på Ragnhildsborgs slip - 7 november 2016
Tunia
Foto: Anna Karlsson via Henning Blick

Strömåkaren
Strömåkaren har ett förflutet som vattenbåt hos Transportbolaget.


Faxe under ombyggnad, Styresholm, Nautica och Treo i Ragnhildsborg trol. 1986
Ragnhildsborgs Varv
Foto: Conny Åslund

Vinterupplagda båtar 26 januari 2006.
Ragnhildsborgs Varv
Foto: Conny Åslund


Nyupptagna på slipen ligger Faxe och Tunia 4 maj 2006.
Ragnhildsborgs Varv
Foto: Conny Åslund

Nu har de legat en dryg vecka - 10 maj 2006.
Ragnhildsborgs Varv
Foto: Lars Johnson
Tunia fyller 100 år i år.
Ragnhildsborgs Varv
Foto: Lars Johnson

Utsikt ner mot Linasundet.
Ragnhildsborgs Varv
Foto: Lars Johnson

Så är det.
Ragnhildsborgs Varv
Foto: Lars Johnson


Triss i holländare vid Ragnhildsborg. Fr.v. CENTOSA från Södertälje, i mitten CLARA LUST som normalt ligger vid Söder Mälarstrand samt t.h. ZEPARD som har en amerikansk ägare.
Ragnhildsborgs Varv
Foto: Conny Åslund


Tillbaka till Södertäljesidan
Startsidan