Bogserbåten Pilen.

SFB-6284
Byggd 1920 vid Collins Plåtslageri AB, Borlänge (Stål)
14,50 x 3,60 x 2,10 m (SV 1920)
Maskin: Råoljemotor på 50 ihk, ersatt av en Albin på 120 ehk 1958.

Byggdes för Kopparbergs och Hofors Sågverks AB, Norrsundet som GUSTAV. Båten anlände till Norrsundet den 20 okt 1920, utrustades under vintern och sjösattes så snart det blev öppet vatten. Den 21 april 1921 gjorde fartyget sin första bogsering. Firman ändrades 1937 till Kopparfors AB, och båten döptes 1949 om till NORRSUNDET III. Såldes 1950 till Nyköpings stad, som ändrade namnet till PILEN och 1/10 1965 blev Rederi AB Pilen /C Johansson, PA Johansson, S Martinsson och N Lindgren/, Kappelshamn ägare. 1983 ägdes den av Mayvor Nielsen, Södertälje. 1988 dök hon åter upp i skeppslistan, då som TINA av Stockholm, ägd av den i fartygssammanhang inte okände läkaren Lennart Egnell. Han hade henne t o m årgång 1993, sedan övertogs hon av Rose-Marie Nordvall, också Stockholm. Hon stod kvar som ägare t o m årgång 1999, men sedan försvann TINA helt ur listan. Såld i Danmark under 1999 och fick då namnet HEIDI II. Fortfarande i gott skick (2010). Såld 24/11 2010 till HTS Boats v/Jens Ole Grau, Odder och har återfått namnet PILEN (OU 7759) med Odder som hemmahamn. 2019 ägd av BB Pilen Hou Aps som PILEN.
Info Bengt Westin, Bengt-Olof Lindgren och Torben Larsen, Jens Øster-Mortensen.


Gustav
Gustav
Foto Lars Brolin via Bengt Westin

1966.
Pilen
Foto via Bengt-Olof Lindgren.

1967/68 i Storugns på Gotland
Pilen
Foto Bengt-Olof Lindgren.

Pilen
Foto via Bengt-Olof Lindgren.


1970.
Pilen
Foto via Bengt-Olof Lindgren.


Pilen
Foto via Bengt-Olof Lindgren.

Pilen
Foto via Bengt-Olof Lindgren.


Pilen
Foto via Bengt-Olof Lindgren.

Pilen
Foto via Bengt-Olof Lindgren.


Pilen assisterade Neptunbolagets Ajax vid bärgningen av det tyska lastfartyget Are Friesecke
på 900 dwt. Pilen fick några smärre skador under bogseringen som skall lagas.
Pilen
Foto via Bengt-Olof Lindgren.


Pilens radar
Pilen
Foto Bengt-Olof Lindgren.

Pilens radar
Pilen
Foto Bengt-Olof Lindgren.


Stockholms skärgård 1984.
Pilen
Foto via Bengt-Olof Lindgren.

Pilen
Foto via Bengt-Olof Lindgren.

Pilen
Foto via Bengt-Olof Lindgren.


Bärgning av FORTUNA - 1969/70

På morgonen den 29/10 1969 gick Fortuna på grund i hårt väder vid Norsholmen. Fartyget var på väg med en last av kaustiksoda från Örnsköldsvik till Antwerpen och sökte lä vid Norsholmen (utanför Gotland) när fartyget gick på grund. Besättningen räddades med helikopter, men haveristen låg kvar. Den 24/1 1970 skriver Gotlands Allehanda att Bogserbåten Pilen med bunkerbåt var på torsdagen vid haveristen och tog vara på omkring 20 ton oljeblandat vatten. Fartyget var täckt av ett 1- 2 meter tjockt ispansar, varför man fick skära upp tankarna för att få tag på oljan. Pilen hade tidigare gjort ett försök att ta vara på oljan, men arbetet kunde då inte genomföras på grund av det dåliga vädret.

FORTUNA några timmar efter grundstötningen. Besättningen har hämtats med helikopter - 29 oktober 1969
Fortuna
Foto Bengt-Olof Lindgren.

Ombord på FORTUNA timmarna efter haveriet - 29 oktober 1969
Fortuna
Foto Bengt-Olof Lindgren.

26 december 1969
Fortuna
Foto Bengt-Olof Lindgren.

I början av 1970
Fortuna
Foto Bengt-Olof Lindgren.

I september skriver Gotlands Allehanda att vind och vågor nu har fört haveristen 50 meter längre upp på revet. Fartyget har nu brutits itu och är i två delar.
Fortuna
Tidningsurklipp Gotlands Allehanda 1/9 1970 via Bengt-Olof Lindgren.


Bärgning av ARE FRIESEKE - 1970

Det tyska lastfartyget Are Frieseke om 499 dwt gick på grund vid Laus Holmar den 22 januari 1970. Bärgningen som skedde med Neptunbolagets Ajax, var inte helt problemfri. På grund av dåligt väder väntade man med lossdragningsförsök. Pilen gick mellan Ajax och haveristen med materiel. Även sju stuveriarbetare hämtades, vilka hjälpte till att lossa ca 150 ton av lasten, som bestod av fältspat. Lasten tippades överbord. När haveristen dragits flott och bogserades mot hamn så blåste det upp till storm. Are Frieseke fick 35 graders slagsida. Man var tvungen att tillfälligt avbryta försöken att sig in till Slite utan isället söka lä bakom Furillen. Pilen fick nedisad vända vid Östergarn och gå tillbaka till Ljugarn. På Torsdag eftermiddag den 29/1 fick Ajax assisterad av Pilen, haveristen in till Atlantkajen i Slite, där resten av lasten lossades och fartyget rätades upp. Efter att ha tätats provisoriskt bogserades hon sedan till ett varv i Kiel av tyska Neptuns Argus.

Pilen i väntan på stuveriarbetarna som skall ut till haveristen
Pilen
Foto: Bengt-Olof Lindgren.

Pilen
Tidningsbild ur GA via Bengt-Olof Lindgren.

Pilen
Tidningsbild ur GA via Bengt-Olof Lindgren.

Äntligen i hamn
Pilen
Tidningsbild ur GT via Bengt-Olof Lindgren.


Bärgning av KARIN - 1970

Det grekiska lastfartyget Karin på 1 000 dwt lastad med pappersmassa sprang läck utanför Slite i februari 1970. Fartyget som hade ett nitat enkelskrov satt dessutom fast i isen. Cementas Nordanvik bröt upp en ränna och erbjöd sig att bogsera fartyget in till Slite, men Karins kapten avböjde. Kaptenen ville istället att pumpar skulle föras ut till dem för att pumpa läns. Slite brankår for ut med två motorsprutor i lotsbåten, men Karins besättning vägrade hjälpa till med att knacka is för att få upp luckorna, så det var bara att återvända med oförättat ärende. Lotsarna övertygade till sist kaptenen att det var bättre att ta sig in till kaj, vilket skedde för egen maskin. Därefter påbörjades arbetet med att lossa lasten för att kunna täta fartyget inför en bogsering till varv.
Karin
Foto ur GA via Bengt-Olof Lindgren.

Det var Pilens dykare som undersökte fartygets skrov. Saxat ur GT 5/2 1970: Vi kom i grevens stund! Det är Bengt-Olof Lindgren på Pilen och Neptunbolaget som säger så när man väl fått grekiska båten Karin på rätt köl igen. Lossningen av lasten låg nere ett tag då det rådde osäkerhet om huruvida stuveriet skulle få betalt för sitt arbete men när man fått garantier så återupptogs arbetet. Den 24/2 -70 skriver GT att Karin var färdigtätad och även fått tillstånd att under bogsering lämna Slite.
På bilden nedan ses Karin lämna kajen i Slite. T.h. ligger Silen som lastar Karins last.
Karin
Foto ur GA via Bengt-Olof Lindgren.
Under bogsering av den tyska bogserbåten Rote Sand.
Karin
Foto ur GT via Bengt-Olof Lindgren.


Bärgning av COLONIA

Det västtyska fartygen Colonia på 800 dödviktston, lastad med 650 ton korn från Västerås till Rostock i Östtyskland, gick nattetid på grund strax norr om Svanhalla i östra blekingeskärgården. Bärgningsförsök gjordes med Pilen som hade mindre djupgående än Sjollen som först kallts dit. De försöken avbröts efter ett tag när man fick reda på att pontonkranen Magnus skulle passera området på väg sydvart.

PILEN vid det grundstötta fartyget.
Pilen
Foto via Bengt-Olof Lindgren.

Kranen Magnus har anlänt. Haveristen bogseras hängande i kranen mot Kalmar.
Magnus
Foto via Bengt-Olof Lindgren.


Bärgning av BORNÖ

Motorfartyget Bornö på 260 dödviktston, gick i svår tjocka på grund ca 1 km nord Gnisvärd. Fartyget som gick på lätten, var på väg från Visby till Klintehamn för att lasta spannmål. Från Kappelshamn gick Pilen ut för att assistera. Vid middagstid samma dag var Bornö loss och kunde för egen maskin ta sig till hamn.

Pilen
Pilen och Bornö åter i Visby hamn.
Foto via Bengt-Olof Lindgren.


Isvinter i Slite 1972.

Visbyfartyget Sydfors får assistans in till kajen i Slite, efter att ha legat fastfrusen i isen i två dygn.
PILEN assisterar SYDFORS.
Pilen
Foto via Bengt-Olof Lindgren.


Bärgning av ankare

PILEN bärgar ankare öster om Gotland
Pilen
Foto via Bengt-Olof Lindgren.

Pilen
Foto via Bengt-Olof Lindgren.

Pilen
Foto via Bengt-Olof Lindgren.

Pilen
Foto via Bengt-Olof Lindgren.

Pilen
Foto via Bengt-Olof Lindgren.


PILEN bärgar f.d. Waxholmsbåt.

Den 15 juli 1972 bärjade Pilen den sjunkna, grekiskägda Pola, f.d. Waxholmsbolagets Ejdern, som sjönk och övergavs i Kalmarsund.
Pilen och Pola
Pilen och Pola.

Bengt-Olof Lindgren skar av en del av överbyggnaden, tog ut maskineri och använde sedan Pola vid bärgningar och flottläggning av timmer i skärgården.

Bild och info via Bengt-Olof Lindgren.


PILEN i Vaxholm 20 augusti 1989
Pilen
Foto Olle Renck i Christer Samuelssons saml.


TINA i Københavns Havn 8 december 1998
Pilen
Foto Torben Larsen

Pilen
Foto Torben Larsen


HEIDI II i Grenå 14 augusti 2010
Pilen
Foto Krister Bång

Pilen
Foto Krister Bång

Tidigare ägaren hette Ole Grau †
Pilen
Foto Jens Øster-Mortensen

PILEN i Sælvig havn på Samsø - 11 december 2019
Pilen
Foto Jens Øster-Mortensen

PILEN ägs numera av BB Pilen Hou Aps
Pilen
Foto Jens Øster-Mortensen


Tillbaka till Rederi AB Pilen
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan