Nr 29 Ölandsrev

Byggd 1914-15 vid Bergsunds Mekaniska Verkstad, Stockholm
32,88 x 7,42 x 3,22 m. - 332 depl.ton
Maskin: 2 x 2-cyl. Bolinder råoljemotorer på 120 hk vardera som drev varsin propeller

Besättningen uppgick till 8 man. ÖLANDSREV tjänstgjorde på följande stationer: Ölandsrev 1919-1951, Hävringe 1952-1967 och Fladen 1968-1969. Blev sedan museiskepp vid Göteborgs Maritima Centrum och är målad som vid sista tjänstgöringen.
Fakta: Fyrskepp i Sverige av Björn Werner


Fyrskeppet ÖLANDS REV som prydnad på stolsrygg. Museet vid fyren Långe Jan på Ölands södra udde - 20 augusti 2014
Foto: Lars Johnson

Fyrskeppet FLADEN (f.d. Hävringe, Ölands Rev) på besök i Bergkvara under förflyttning till sin nya position utanför svenska västkusten - 14 oktober 1967
Foto och bildtext: Johnny Andersson

Fyrskeppet har kvar märkningen från sin senaste station, FLADEN. Nu som museiskepp vid Göteborgs Maritima Centrum - 20 juli 2009
Foto: Alexander Lipkin

Foto: Alexander Lipkin

Foto: Alexander Lipkin

Foto: Alexander Lipkin


Tillbaka till Fyrskepp
Tillbaka till startsidan