Norsälven 4

Fryksdalens Flottningsförening

Text och bild Lars Larsson


NORSÄLVEN 4
Foto: Ur en reklambroschyr för Listermotorer via Lars Larsson

Beställning enligt offert
via Lars Larsson

VARVET
Ända sedan 1800-talet har det byggts båtar här i Hörviken. Johannes och Karl Andersson var några kända båtbyggarei början av 1900 talet. Det har byggts många båtar här. Träbåtar, stålbåtar, sightseeingbåtar, fiskebåtar, fritidsbåtar och en pråm. Här byggdes den första båten Magnus Gabriel som tog turister mellan Läckö och Spiken. Här var även reparationer av större fartyg. På 60-talet hette det Kållandsö Båtvarv och ägdes av Carl Jonsson. Totalt sysselsattes tre man och ungefär en båt per månad lämnade varvet när produktionen var som störst. 1966 tog Håkan Knutsson över fastigheten och inledde arbetet med det som idag blivit marinan. Varvsarbetarna anlitades för att bygga bryggor mm. 1970 lade Carl ner sin verksamhet, och stället arrenderades ut till den sista båtbyggaren i Hörviken - Arne Kjörk. Arne omkom i en olycka vid varvet 1975 och sedan dess lades hela båtbyggeriverksamheten ned.
NORSÄLVEN 4 - Levererad och i tjänst.
Foto: Bernt Fogelberg via Lars Larsson

NORSÄLVEN 3 och NORSÄLVEN 4, förstoring av en bild i Svenska Flottningsförbundets årsbok 1963
Foto via Lars Larsson

NORSÄLVEN 4 i Ämtbjörk - 1981
Foto Stig Johansson via Lars Larsson

Efter fullgjord tjänst såldes den till KFF:s verkstadschef Börje Lundström i Löved i slutet av 1970-talet.
1981 köpte Stig Johansson i Ämtbjörk Norsälven 4 av Börje Lundström som privatperson. Den låg då på land i Löved.

Foto Stig Johansson via Lars Larsson

Stig skar bort hytten och bytte den trecylindriga Listern till en Skandia 14B, som han köpt på Hedens båtklubbsområde i Karlstad. Backslaget köpte han dock till från Georg ”Tedden” Teodorsson i Göteborg. Stig monterade efter borttagandet av hytten det rattställ som finns idag, som sannolikt är en Lidwallsprodukt.

Just övertagen från Charlottenberg - 2003
Foto Lars Larsson

Båten såldes i slutet av åttiotalet till Ove Martinsson i Charlottenberg. Där drog den"Aluminia", en aluminiumflotte som var en turistattraktion. Efter cirka fem år på land såldes båten 2002 till Lars Larsson. Byggdes pga de tidigare ägarnas förändringar, samt oklarheterna i ursprunget om till en mindre kopia av Lidwalls BB 15 nr 320 Björnidet. Propellerstorleken anpassades från Listerns relativt höga varvtal till Skandians låga.

Slussning i Karlstad - 2010
Foto Lars Larsson

På en stilla Värnern - 2011
Foto Lars Larsson

Skandia 14 B
Foto Lars Larsson

NORSÄLVEN 4
Foto Lars Larsson


Tillbaka till bogserbåtar på Fryken
Tillbaka till startsidan