Mette Meng

Byggd 1922 vid Glommen Mek Verksted, Fredrikstad (38)
13,4 x 3,5 x 1,8 m. - 18 brt
Ångmaskin som 1963 ersattes av en Albin Diesel

Byggdes som D/S FRANK för räkning E.M. Hansen, Veumsgt. 2, Fredrikstad. Kapades 2 februari 1945 av Milorg tillsammans med 11 andra bogserbåtar och flydde till Sverige. Blev kvar i Sverige till krigsslutet. Såldes 1947 till Haldenvassdraget och döptes då om till METTE MENG. Var i drift som timmerdragare vid Haldenkanalen fram till 1983 då timmerflottningen upphörde. Såldes då till en privatperson i Ørje, alternativt redan då till Stiftelsen D/S Engebret Soot i Ørje.
Källa: Stiftelsen Haldenvassdragets kanalmuseum, Harald Lorentzen


Haldenkanalens tre timmerdragare SKULERUD, METTE MENG och RAGNVALD BØDKER
Foto Alexander Ytterborg

METTE MENG
Foto Harald Lorentzen

Foto Harald Lorentzen


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan