Bogserbåtsmodeller på hobbymässan 6/11 2004

JIM BEAM är ångdriven
Foto: Lars Johnson

Här samsas elektronik och ånga
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


WIMPY SEAHORSE
Foto: Lars Johnson


Engelsk förebild byggd 1928
Foto: Lars Johnson


BUGSIER 3
Foto: Lars Johnson


YORKSHIREMAN
Foto: Lars Johnson


Tillbaka till hobbysidan
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan