Marselisborg


Byggd på Eriksbergs Mekaniska Verkstäder, Göteborg
Från 1897 gick MARSELISBORG i trafik från Aarhus till Varna, Ørnereden och Moesgård. Dessa utflykter var mycket populära, men vid tiden efter första världskriget avtog lönsamheten, delvis beroende på den ökade bilismen. 1927 visade bolaget röda siffror för första gången. Under 1930-talet gav både hamnen och kommunen i Aarhus bidrag till driften men i slutet av 1939 eller början av 1940 var det slut och båten såldes till okända.


MARSELISBORG
Vykort i Niels Stummanns saml.

MARSELISBORG i Varna
Vykort i Niels Stummanns saml.

MARSELISBORG lämnar hamnen i Aarhus
Vykort i Niels Stummanns saml.

MARSELISBORG anlöper Varna
Vykort i Niels Stummanns saml.


Tillbaka till kanalbåtar
Tillbaka till startsidan