Mariefred


4141
Byggd 1903 vid William Lindbergs Verkstads- och Varfs AB, Stockholm (n.b. 251) (stål)
32,64 x 6,07 x 3,0 m. - 177/115
Passagerare: 324, numera 250
Maskin: En ångmaskin av varvets konstruktion på 350 hk.

Levererades till Mariefreds Ångfartygs AB som MARIEFRED. Eldhärjades förtöjd vid kajplatsen 1980 och 1994 men repareras bägge gångerna.
Fakta: skargardsbatar.se


MARIEFRED
Illustration av Sune Envall

MARIEFRED vid Stadshuset i Stockholm - 15 augusti 1981
Foto: Lars Johnson

MARIEFRED - 6 juni 1982
Foto: Gunnar Hedman i min saml.

MARIEFRED vid Taxinge brygga - 12 juni 1982
Foto: Lars Johnson

MARIEFREDs maskin - 7 augusti 2016
Foto: Stig Larsson

MARIEFRED i Mariefred, där även EJDERN låg - 7 augusti 2016
Foto: Lars Johnson


Tillbaka till kanalbåtar
Tillbaka till startsidan