T 26


T 26 byggdes på Kockums 1942 och utrangerades 1957 och ägs sedan 1988 av Lennart Segerstöms stiftelse, T26.
20,0 x 5,0 x 1,5 m. 27 ton.
Maskineri: 2 st Isotta-Fraschini IF 184 på sammanlagt 3 000 hkr. 49 knops marschfart, max 53 knop.
Bestyckad med 1 x 20 mm akan M/40, 2 st. 53,3 cm TT M/41 samt 6 st. sjunkbomber.
Besättning 9 man.


T 26 på tillfälligt besök vid Wasamuseet - 29 juli 2007
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

T 26 vid Skeppsholmen - 10 september 2007
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

T 26 på Gålö - 10 september 2016
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson


Tillbaka till Torpedbåtar, Motortorpedbåtar samt Robotbåtar
Tillbaka till Flottan