Äldre bilder på Flottans fartyg


Chefsfartyg

Bilden föreställer sjösättningen av pansarbåten WASA 1901-09-25 vid Finnboda Varv, Stockholm. WASA var aldrig rustad efter 1924 och utrangerades 1940-03-15
Hjulångaren med unionsflagg är SKÖLDMÖN (sjösatt 1868, utrangerad 1923-10-12). SKÖLDMÖN användes av KARL XV, Oscar II och Gustaf V som inspektionsfartyg.
Deplacement 75 ton, längd 30,9 m, bredd 3,9 m (6,8 m med hjulhusen inräknade), djupgående 1,35 m, fart 10 knop
Senare än 1868: 2 st. 45 mm kanon m/83

Hjulångaren SKÖLDMÖN, levererad till flottan 1868 som ett fartyg beräknat att kosta högst 50.000 Rdr och afsedt för högste befälhavaren öfver rikets krigsmakt till lands och vatten för att sätta denne i tillfälle att sjelf följa rörelserna i landets inre skärgård och att der kunna hastigt förflytta sig från en punkt till en annan. Siste fartygschef på HMS Sköldmön var Fänrik, sedermera Amiral, Stig H:son Ericsson
(Sköldmön, sköldmör är fornnordiska kvinnor som deltog i strid, förmodligen förebilder till föreställningen om valkyrior)
Text: Lennart Törnberg

Foto i min saml.


H.M. Chefsfartyg Drott.
Vykort i Calle Rings saml.

Drotts chefsslup i dag


Pansarskepp

Pansarskeppet SVERIGE
Målning: Gunnar Frisell

Pansarskeppet Oscar II.
Foto: Björn Hansson

Pansarskeppet Oscar II.
Foto: Björn Hansson

Bilder från Oscar II:s långresa 1938-1939


Pansarskeppen på Strömmen
Gustav V och Sverige i bakgrunden.
Foto: Björn Hansson

Pansarskepp i isen
Troligen Drottning Victoria
Foto: Björn Hansson


Torpedkryssare

Uppmärksammad och på sin tid mycket omdiskuterad var förlisningen av torpedkryssaren CLAS UGGLA på sommaren 1917. Under Första världskriget var i Ulvöhamn upprättad en flottstation. Här låg då ofta marinens fartyg, när de icke var ute på patrullering eller konvojering av handelsfartyg längs kusten. I denna flottstyrka ingick bl.a. torpedkryssaren CLAS UGGLA, som hade färdigställts år 1900. Hon var på 800 ton med en huvudbestyckning av två 12 cm:s kanoner & en 38 cm:s undervattenstorpedtub & en angiven marschfart om 20.8 knop.
Foto i Martin Wistens saml.

Den 22/6 1917 strandade fartyget på Storgrundet vid Gnäggen sydväst om Ytterön. Fartyget var ute på övningsskjutning & gick med full fart, när man plötsligt kände 3 kraftiga stötar med korta mellanrum. Fartyget blev stående på Storgrundet och strax började kryssaren att kränga över åt styrbord. Samtidigt som slagsidan blev starkare började vattnet tränga in i fartygets inre. Några torpedbåtar i närheten tillkallades & försökte dra av kryssaren av grundet. Vid dessa försök reste sig sig kryssaren på rätt köl men vattnet började samtidigt med allt större kraft att rusa in, varför man måste inställa arbetet.
Foto i Martin Wistens saml.

Av en tillfällighet passerade Neptunbolagets bärgningsbåt Herakles strandningsplatsen strax efter grundstötningen. Från Herakles kastades några trossar över till haveristen, och man gjorde några ryck för att se om den gick att rubba, men det visade sig snart vara lika lönlöst som de försök torpedbåtarna strax förut gjort. Senare anslöt sig även HELIOS och AJAX och man försökte spränga bort bitar av grundet för att få plats med pontoner, för att lyfta båten av grundet, men det var förgäves. Natten till 30 augusti 1917 bröts hon itu och sjönk.

Text ur Kjell Söderbergs bok 'Lotsarna på Ulvön'.

Ett sällsynt vykort med Claes Ugggla och två av Neptunbolagets bärgningsfartyg. Fotot är från straxt innan ovanstående grundstötning. Ironiskt nog så är det bärgningsångarna i bild som senare försökte dra Claes Uggla av grundet.
Vykort i Martin Wistens saml.

JACOB BAGGE vid gamla kajen i Kåge - 1928

Byggdes 1898 vid Kockums, ursprungligen tänkt att heta TÄRNAN men gamla sjöhjältar skulle hedras så namnet blev JACOB BAGGE. Utrangerades 1947, såldes 1949 för skrotning vilket skedde 1951.
800 depl.ton, 69,2 x 8,2 x 3,2 m. 2 x 3-cyl. Motala liggande trippelexpansions ångamskiner på 4000 ihk. 19 knop.
2 - 12 cm kan M/94, 4 - 57 mm kan M89B. 104 mans besättning
Torpedkryssaren JACOB BAGGE tjänstgjorde 1927-1935 som flygdepåfartyg och då var den aktra 12-cm kanonen borttagen för att kunna hysa ett sjöflygplan där.
S5"
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund
Fakta om fartyget: Örlogsfartyg av G von Hofsten och J Waernberg

Spaningsflygplan S5 och Jacob Bagge vid gamla kajen i Kåge - 1928
S5"
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Jacob Bagge vid gamla kajen i Kåge - 1928
Jacob
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


Kryssare

Kryssaren Tre Kronor eller Göta Lejon. Bryggan är den som kryssarna fick efter ombyggnad i början av 1950-talet.
På hitsidan ligger 267 Oljaren. Byggd 1939 som M/T Martha, inköpt till Flottan 1940, utrangerad 1973.
Foto Anders Ombergs saml.

Troligen kryssaren TRE KRONOR på besök i Skelleftehamn - 1955
S5"
Foto Enar Sunding - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


Jagare

Jagaren Klas Uggla
Skadades svårt i Hårsfjärdenkatastrofen september 1941 då hon sjönk. Bärgades men utrangerades och skrotades direkt.
Foto: Björn Hansson

Maskinrumsbild från jagare.
Foto: Björn Hansson

Jagarna Hugin och Klas Uggla samt fullriggaren af Chapman (ex. G D Kennedy)
Foto: Björn Hansson

Stadsjagaren MALMÖ
Målning Gunnar Frisell

Fler bilder på Jagare


Fler bilder på af Chapman


Skonerten Gladen närmast. Vid kajen ubåtsmoderfartyget Patricia. Vid Södertälje Uthamn, 50-talet?
Foto i min samling


Ubåtar

Ubåtar
U-båtarna Illern och Uttern samt Torpedbåten 41 Spica (byggd 1908 på Bergsunds Varv) ligger vid f.d. 1:a kl. pansarbåten Svea, här ombyggd till u-båtsdepåfartyg.
Foto: Björn Hansson

U-9
Byggd 1944 vid Örloggsvarvet, Karlskrona. 49,6 x 4,7 x 3,8 m. 367 depl.ton. 1 x 8-cyl turboladdad Kockum-MAN/WV-30/38-diesel på 1100 hk. 3 x 53,3 cm TT M/32, 1 x 53,3 cm däckstub M/39, 1 x 20 mm lvakan M/40. 26 mans besättning. Ombyggd till jaktubåt 1964 vid Karlskronavarvet. MAKRILLEN (Ma, Mak) 49,8 x 4,3 x 3,8 m. 388 depl. ton. 3 x 53,3 cm TT, revolvermagasin för 10 ubåtsjakttorpeder typ 41. 23 man. Utrangerades 1976.
Foto: Berndt Petterssons saml. via Lennart Hedlund

Torpedbåtar och Motortorpedbåtar

Minsvepare

Patrullbåtar

Tändrar (Sveparen, Sprängaren och Sökaren)

HVB 241 troligen i Arkösunds skärgård - 1942
Foto: Birger Karlsson via Björn Hansson


A-slupar


VIKING AF HJÄLMAREN - 15 september 2012
F.d. barkass, troligtvis byggd 1900-1910. 10 x 3 m. 11 ton. Nuvarande motor: Scania D442 på 100 hk.
Tidigare namn är SAMOA och PATRICIA

All information om båtens tidigare historia välkomnas
Foto Henning Blick

VIKING AF HJÄLMAREN i sin hemmahamn Fiskeboda i Hjälmaren
Foto Henning Blick

Två bilder av pansarkryssaren FYLGIAS barkass
Foto via Henning Blick

Foto via Henning Blick


LUBBE är troligtvis också en av FYLGIAs barkasser. Tjänstgjorde senare vid Berga som övningsbåt innan den byggdes om till civil salongsbåt. Ägare sedan 2009 är Hans Nyberg, Hemön (Härnösand)
Foto Hans Nyberg

Foto Hans Nyberg


Denna båt hette FÄRDIG hos Marinen i Karlskrona
Nils-Erik Sollander säger: När jag gjorde lumpen i flottan i början på 1980 talet fanns en sådan “båt” i örlogshamnen i Karlskrona. Den användes som arbetsbåt, assisterade fartyg in till kaj, spolade undan is från mellanrummet mellan kaj och fartyg etc Chef ombord var en Fanjunkare som också ledde andra modernare bogserbåtar när större fartyg skulle lägga till. Om jag inte minns alldeles fel var båten ursprungligen en slup som tillhört antingen en kryssare eller pansarskepp

Även Klas Hänke är inne på samma spår: När jag gjorde min militärtjänst 1968 i Karlskrona så var jag på Sjöreserven och vi hade hand om allt som tillhörde hamnen och bemannade bogserbåtar och div. småbåtar, och där fanns det en båt som var väldigt lik denna och namnet på den då var “Färdig”. Det finns några dåliga foto på den på Marinmuseums sida med foto. Man använde båten mest till att flytta mindre båtar såsom u-båtar,torpedbåtar m.m. När det var dom större “flytetygen” så fick Heros & Hector & Ran ta hand om det.
Foto Mikael Grääs via Anders Winter

Foto Mikael Grääs via Anders Winter

Foto Mikael Grääs via Anders Winter

Foto Mikael Grääs via Anders Winter


Åter till militärt