Små bogserbåtar/arbetsbåtar - 8


SOLITÜDE i Flensburg - 31 augusti 2021
Tysk barkass
Foto: Torben Larsen

Foto: Torben Larsen


FORTUNA vid Kållandsö varv - 27 oktober 2021
Foto: Anders Winter


Tillbaka till små bogserare/arbetsbåtar
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan