Små bogserbåtar/arbetsbåtar - 8


SOLITÜDE i Flensburg - 31 augusti 2021
Tysk barkass
Foto: Torben Larsen

Foto: Torben Larsen


Tillbaka till små bogserare/arbetsbåtar
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan