Små bogserbåtar/arbetsbåtar - 7


Namnlös, båtens tidigare historia är okänd - Arvika 14 maj 2011
Foto: Anders Winter

Foto: Anders Winter

SALÉN på Gålö - 3 augusti 2016
Köpt av Joakim Salén som skall däcka båten och ge den ett mer bogserbåtsliknande utseende.
12 x 2,9 m. Maskin nu är en BM 1113 men det finns även en 2 cyl Seffle på 70 hkr som efter renovering kan komma att ersätta nuvarande motor. Hemmahamn blir Södertälje kanal.
Foto: Joakim Salén

Foto: Joakim Salén


Tre arbetsbåtar vid ArveMuseet vid Storsjön i Jämtland - 30 juli 2016
Foto: Lars-Jonny Landström

Foto: Lars-Jonny Landström

Inne i museet ligger denna
Foto: Lars-Jonny Landström

Motorbåten REX är nybyggd med skrovform av en slup av tidig 1900-talsform. Motor är en marin BM 1052. 9,5 x 2,4 x 0,7 m. Marschfart 7 knop Tankvolym på 145 liter diesel. Värme i hytten, vedspis samt vattenburen värme från motorn. (enligt informationsskylt på båten).
Foto: Lars-Jonny Landström


SKÄRGÅRDEN i Enköping - 19 november 2015.
Nitat skrov.
Foto: Anders Winter

Foto: Anders Winter

Foto: Anders Winter


HAGBARD utanför Bergkvara - 30 juni 2015
SFC-8624. Tärnö Bolagen AB, Tärnö. Byggd 1979 i Finland i stål. 10,50 x 2,75 x 1,20 m. 210 EHK.
Foto: Johnny Andersson

Foto: Johnny Andersson


BERTUS i Oskarshamn - 24 oktober 2009
Liten bogserbåt eller trossbåt kanske byggd i Holland
Foto: Örjan Liljeroth

Foto: Örjan Liljeroth

Foto: Örjan Liljeroth

Foto: Örjan Liljeroth

Foto: Örjan Liljeroth

Foto: Örjan Liljeroth


Tillbaka till små bogserare/arbetsbåtar
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan