Gravvårdar berättar - 26 september 2009


Samling framför våra föredragshållare...
Foto: Lars Johnson

... som var Hanna och Göran Gelotte
Foto: Lars Johnson

Kyrkogården har funnits här sedan medeltiden. Troligen sträckte den sig tidigare fram till kanten av åsen åt öster (där kanalen senare grävdes). Fynd av skelettdelar tyder på detta.
Foto: Lars Johnson

Prosten Johan Petter Kullmans grav och bakom till vänster, tullförvaltaren Pagels grav, vars hus - Pagelska gården - finns kvar på Torekällberget.
Foto: Lars Johnson

Två kors för Charlotta Lagerkrantz och Kristina Lagerkrantz, gjutna vid Bolinders i Stockholm 1858 respektive 1857.
Vi ser även att det kunde vara ganska så trångt mellan gravarna. Fram till 1876 då den nya kyrkogården utanför staden togs i bruk, var kyrkogården begravningsplats även för Västertälje och Östertälje socknar.
Foto: Lars Johnson

Stoftet här. Anden hos Gud. Bilden i saknade hjertan.
Foto: Lars Johnson

Kors av gjutjärn var populära vid mitten av 1850-talet. StadsCasseuren J.W. Wibergs kors är exempel på vad Bränninge Bruk kunde erbjuda.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Många av gravvårdarna bär namn som vi känner igen från t.ex. gatunamn idag. Den här graven tillhör doktor Martin som var stadsläkare i Södertälje. Det är efter honom som Dr Martinsgatan är uppkallad.
Foto: Lars Johnson

Efterföljande kaffe med äppelpaj och vaniljsås intogs på närbelägna kafé Tratten
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Tillbaka till Södertälje
Tillbaka till startsidan