Kila kyrkoruin

Kyrkan som uppfördes i sten under senare delen av 1100-talet, ersatte kanske en tidigare kyrkobyggnad av trä. Kyrkan var i mycket dåligt skick under 1700-talet och övergavs 1750. Ruinen grävdes fram och konserverades på 1940-talet.


Foto Lars Johnson - 18 juli 2017

Foto Lars Johnson - 18 juli 2017

Foto Lars Johnson - 18 juli 2017

Foto Lars Johnson - 18 juli 2017

Foto Lars Johnson - 18 juli 2017

Foto Lars Johnson - 18 juli 2017


När kyrkan ovan övergavs, byggdes den nya kyrkan 5 km västerut, närmare de då nyanlagda bruken vid Ålberga och Stavsjö, dit socknens centrum hade förflyttats. Kyrkan invigdes 1750 och var utförd i rödfärgat timmer med svarta portar. 100 år senare vitslammades ytterväggen. Med tiden blev kyrkan angripen av röta och det ansågs bli för kostsamt att renovera. 1963 invigdes den nya, tredje i ordningen, kyrkan i Kila.
Den nya kyrkan, tredje i ordningen, byggdes på kullen bakom denna kyrka.
Foto okänd, avfotograferat vid kyrkan - Lars Johnson - 30 juli 2017

Kila kyrka
Vykort postgånget 1905, i min samling

Kila kyrka (nr 2 i ordningen)
Vykort i min samling

Kyrkporten har bevarats
Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Häcken på kyrkogården till den nya kyrkan visar var kyrka nummer två låg. Platsen är numera en minneslund.
Foto Lars Johnson - 30 juli 2017


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan