Kila kyrka

Kyrkan som uppfördes 1963 är den tredje i Kilabyggden. Tidigare kyrkor var byggda på 1100-talet och 1750. Se här.
Arkitekt var Kurt von Schmalensee.


Foto Lars Johnson - 18 juli 2017

Foto Lars Johnson - 18 juli 2017

Foto Lars Johnson - 18 juli 2017

Foto Lars Johnson - 18 juli 2017

Foto Lars Johnson - 18 juli 2017

Klockstapeln uppfördes 1768 till kyrka nummer två.
Foto Lars Johnson - 18 juli 2017

Foto Lars Johnson - 18 juli 2017

Kila kyrka på Kristi förklarings dag - 30 juli 2017
Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Kyrkan är byggd i tegel
Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Altaret i granit är från ett lokalt stenbrott
Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Den praktfulla mosaiken som smyckar koret invigdes 1967. Konstnär var Bengt Olof Kälde, Heliga Korsets Brödraskap.
Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Dopfunten, vars underdel är från 1100-talet, fanns i äldsta kyrkan, kanske redan vid invigningen. Den stod ute som blomkruka i många år vid Gammelsta och återlämnades när nya kyrkan invigdes.
Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Altartavlan från tidigare kyrkan
Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Predikstolen kommer från Kilas första kyrka, tillverkad ca 1650
Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Ljusstake från 1600-talet. Stod på altaret i den förra kyrkan.
Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Stiliserad duva av konstnären Jan Brazda
Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Läktarbarriären kommer från den föregående, träkyrkan. Den uppfördes 1850 i den kyrkan, liksom orgeln som också är från 1850-talet.
Foto Lars Johnson - 30 juli 2017


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan