Jagare

SIGURD (6, 12) sjösattes vid Lindholmens varv 19/9 1908, levererades 22/4 1909 och utrangerades 13/6 1947. Såldes för skrotning 1961.
65,8 x 6,3 x 1,8 m. 350/416 ton.
2 st 4-cyl stående trippelexp. ångmaskiner - 7 200 ihk. 30 knop
Bestyckning: 2 st 7,5 cm kan M/05, 4 st 57 mm M89B, samt torpeder
Besättning: 69 man.

Jagaren SIGURD
Vykort i min samling, daterat 1917


HUGIN (7, 24) sjösattes vid Götaverken 10/12 1910, levererades 20/6 1911 och utrangerades 13/6 1947. Såldes för skrotning 1949.
65,8 x 6,5 x 1,8 m. 350/416 ton.
2 st AEG-Curtis ångturbiner - 10 000 hk. 30 knop
Bestyckning: 4 st 7,5 cm kan M/05-10, 2 st 6,5 mm ksp M/10, samt torpeder
Besättning: 73 man.
HUGIN genomförde neutralitetsvakt under bägge världskrigen. Systerbåt var jagaren MUNIN.

Jagaren HUGIN
Vykort i Birger Hagland´s samling, postgånget 1914


4 Klas Uggla byggdes på Kockums. Sjösatt 1931, levererad 1932, utrangerad 1942.
90,5 x 8,9 x 2,6 m. - 992/1 020 ton.
2 st de Laval ångturbiner sammanlagt 26 000 HK. 36 knop.
Bestyckning: 3 st 12 cm kan M/24B, 2 st 40 mm lvakan M/22-M/30
2st 8 mm ksp M/14 , 6 st 53,3 cm TT M/30 i trippelställ, 40-46 minor.
Besättning: 119 man

Jagaren Klas Uggla
Skadades svårt i Hårsfjärdenkatastrofen september 1941 då hon sjönk. Bärgades men utrangerades och skrotades direkt.
Foto: Björn Hansson

Maskinrumsbild från jagare.
Foto: Björn Hansson

Jagarna Hugin och Klas Uggla samt fullriggaren af Chapman (ex. G D Kennedy)
Foto: Björn Hansson


Stadsjagaren MALMÖ
Målning Gunnar Frisell


18 Halland byggdes på Götaverken. Sjösatt 1952, levererad 1955, utrangerad 1987, såld 1988 till Spanien för skrotning.
116,0 x 12,6 x 3,8 m. - 2 790/3 400 ton.
2 st de Laval ångturbiner sammanlagt 58 000 AHK. 35 knop.
Bestyckning: 4 st 12 cm akan M/50 i dubbeltorn, 2 st 57 mm lvakan M/50 i dubbeltorn,
6 st 40 mm lvakan M/48 , 8 st 53,3 cm TT M/30 i kvadruppelställ, 58 minor.
Besättning: 290 man

J 18 HALLAND på Stockholms Ström maj 1975
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

J 18 HALLAND på Stockholms Ström 19 juni 1976
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson


20 Östergötland byggdes på Götaverken. Sjösatt 1956, levererad 1958, utrangerad 1982, såld 1985 till Spanien för skrotning.
22 Gästrikland byggdes på Götaverken. Sjösatt 1956, levererad 1959, utrangerad 1982, såld 1991 till England för skrotning.
107,0 x 11,2 x 3,7 m. - 2 044/2 600 ton.
2 st de Laval ångturbiner sammanlagt 47 000 AHK. 35 knop. Bestyckning: 4 st 12 cm kan M/44 i dubbeltorn,
7 st 40 mm lvakan M/48E , 6 st 53,3 cm TT M/30 i trippelställ, 58 minor.
Besättning: 244 man

J 20 ÖSTERGÖTLAND vid Nybrokajen maj 1975
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson


J 22 GÄSTRIKLAND vid Berga april 1975
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

J 22 vid Skeppsbron maj 1975
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson


Fakta ur boken Örlogsfartyg av Gustaf von Hofsten och Jan Waernberg


Tillbaka till Flottan