Hurtig

2147 (29/12 1894)
Byggd 1891 vid AB Jäderberg & Co Mek. Verkstad, Söderhamn. (Stål)
24,40 x 4,95 x 2,90 m – 81,74 / 27,73 (MB 1891)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 220 Ihk.

Levererades i okt. 1891 till Söderhamns Transport AB, Söderhamn som HURTIG. Såldes enl. köpebrev den 4 april 1913 till Konstantin Stepanowitch Olovjannikoff, Ryssland för 45.000 kr. Okänt öde. Enligt rykten skulle den ha beslagtagits av Sovjetstaten 1920?
Text: Bengt Westin

Hurtig
Foto: Bengt Westins saml.

Hurtig
Foto: Lars Brolins saml. via Bengt Westin


Tillbaka till Söderhamns Transport AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan