Hestmanden

Byggd vid Laxevaags Maskin & Jernskibsbyggeri 1911 (104) i stål
195´6" x 30´0" x 15´8" fot - 979 brt. 1260 dwt.
Maskin: Ångmaskin av varvets konstruktion på 500 IHK. 1947 byttes koleldningen ut mot oljeeldning.

Byggdes för räkning Vesteraalens Dampskibsselskab som HESTMANDEN. Var under första världskriget utlejd till brittiska myndigheter (1917-1919). Gick under andra världskriget till Skottland (juni 1940) och inlemmades i Nortraship (Norwegian Shipping and Trade Mission. Detta var världens största rederi med över 1 000 fartyg, verksamt under andra världskriget). Moderniserad och ombyggd 1947 vid Akers Verksted i Oslo. Såldes 1955 till Høvding Skipsopphugging och döptes om till VEGAFJORD. Upplagd 1965, såld 1979 till Norsk Veteranskibsklubb. Stortinget ger HESTMANDEN status som krigsminnesmärke år 1995. Skeppet övertas 1996 av stiftelsen Hestmanden och återfår namnet HESTMANDEN.
Fakta: www.hestmanden.no,


HESTMANDEN i Haugesund - 12 maj 2015
Foto L. Olav Jensen

Foto L. Olav Jensen


Tillbaka till lastfartyg
Tillbaka till startsidan