Gravfält från senare järnåldern vid Söderby, Haninge

I detta gravfält från 500-1100 e Kr ligger omkring 100 personer begravda


Foto: Lars Johnson - 24/8 2012

Gravkullarna är platta och svåra att se i vegetationen
Foto: Lars Johnson - 24/8 2012

Foto: Lars Johnson - 24/8 2012


Tillbaka till runstenar
Tillbaka till startsidan