Äldre bilder på motorfordonAlvar Dahlgren och Valdemar Sandberg på flaket till en lätt lastbil. I bakgrunden gamla busstationshuset vid Storgatan i Byske.
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Holmlunds affär och bussen i Byske - 1923
Bussen gick i trafik Skelleftå - Kåge - Byske - Renholmen.
Foto Okänd i Lennart Hedlunds saml.

Ombyggnad av dammbyggnad i älven i Byske - 1935
(I den “röda” gården i mitten på bilden med gaveln mot fotografen och med ett torn bodde Lennart under sin uppväxt).
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Astrid och Rudolf Asplund med en ny Volvo PV vunnen på lotteri
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


Tillbaka till Scania-Vabis
Tillbaka till startsidan