Byggnader och miljöer i Furuögrund


Furuögrund med fr.v. Massahuset, sågen och hamnmagasinet
Foto okänd i Lennart Hedlunds saml.

Furuögrunds skola nybyggd (uppfördes 1903-04)
Foto okänd i Lennart Hedlunds saml.

Furuögrunds skola (sedd från framsidan) med elever - 1908
Foto okänd i Lennart Hedlunds saml.

Namn på de flesta av eleverna i fotot ovan
Foto okänd i Lennart Hedlunds saml.

Sågverket före 1905
Foto SCA-arkivet via Lennart Hedlund

Herrgårn i Furuögrund
Foto okänd i Lennart Hedlunds saml.

Anton Nymans affär i Furuögrund, foto före 1905.
Foto okänd i Lennart Hedlunds saml.

Furuögrunds hamn, norra dockan - 1905
Foto SCA-arkivet via Lennart Hedlund

Vy mot sågen - 1905
Foto SCA-arkivet via Lennart Hedlund

Första sågen i Furuögrund
i Lennart Hedlunds saml.

Brädgården i Furuögrund på 1910-talet. I bakgrunden syns Furön.
Denna fotoplats är där det senare blev massahuskajen som nu blivit raserad
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Furuögrund före 1917.
Berglunds t.v. och Winroths t.h.
Foto okänd i Lennart Hedlunds saml.

Furuögrundsvy
Foto okänd i Lennart Hedlunds saml.

Furuögrunds Sågverks ägor 1921
i Lennart Hedlunds saml.

NJORD vid hamnmagasinet i Furuögrund - tidigt 1920-tal
Gick i trafik i trakten mellan 1919 och 1925.
Furuögrund
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Furuögrund, vy över hamnen från sågverksområdet före 1925
i Lennart Hedlunds saml.

Furuögrunds såg 1925, samma år som den lades ner.
Foto okänd i Lennart Hedlunds saml.

Furuögrunds hamn - troligtvis 1920-talet
Foto okänd i Bo Holmqvists saml. via Lennart Hedlund

Furuögrunds folkskola före 1927
Foto okänd i Lennart Hedlunds saml.

Furuögrund
Foto okänd i Lennart Hedlunds saml.

Pråmar lastade med massabalar i Furuögrunds hamn under strejken 1932 - 26 maj 1932
I bakgrunden två bogserare från Kramfors AB
Foto Okänd ur Norra Västerbotten - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Pråmar lastade med massabalar i Furuögrunds hamn under strejken 1932 - 26 maj 1932
Foto Okänd ur Norra Västerbotten - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Y-skolans lokaler för metall o snickeri i Furuögrund, brann 8 mars 1933.
Foto okänd i Lennart Hedlunds saml.

Y-skolans lokaler för metall o snickeri i Furuögrund, brann 8 mars 1933.
Foto okänd i Lennart Hedlunds saml.

H.E.Berglunds Bageri o Café Furuögrund.
Foto okänd i Lennart Hedlunds saml.

Furuögrunds hamn 1937
Foto okänd i Lennart Hedlunds saml.

Klovaskär som var och är ett stort utflyktsmål på sommaren - 1938
Foto Norran i Lennart Hedlunds saml.

Foto Norran i Lennart Hedlunds saml.

Furuögrund - vid hamnmagasinet som var betydligt längre än idag - 1940-talet
Foto Lantmätaren Nils Jönsson via Lennart Hedlund

Foto Lantmätaren Nils Jönsson via Lennart Hedlund

Furuögrund - massahuset i bakgrunden - 1940-talet
Foto Lantmätaren Nils Jönsson via Lennart Hedlund

Massabalsras i Furuögrund 13/6 1946. Två personer omkom. I båten sitter Knut Holmlund. Tredje man fr.h. heter Folke Karlsson
Foto Okänd i Lennart Hedlunds saml.

Furuögrunds hamn, träbåt, massahus och lastbåt - cirka 1950
Foto Lennart Hedlunds saml.

Furuögrund, vy mot massahuset - cirka 1950
Foto Lennart Hedlunds saml.

Pråmar och DUNKEN, tagen från massabalsupplaget - cirka 1950
Foto Lennart Hedlunds saml.

Vy från massaupplaget, MUNKSUNDs 4:an i bakgrunden - cirka 1950
Foto Lennart Hedlunds saml.

Pråmslipen i Furuögrund, lotskuttern från 1927 ligger närmast vattnet. Troligen tidigt 1950-tal.
Foto Lennart Hedlunds saml.

Båtar på pråmslipen i Furuögrund. Taket på Mareografen syns i mitten. Tidigt 1950-tal.
Foto Lennart Hedlunds saml.

Foto från ett fartyg mot hamnmagasinet, skolan i bakgrunden - 1952
Foto Lennart Hedlunds saml.

Hamnmagasinet med en skuta liggandes vid gaveln, tidigt 1950-tal
Foto Lennart Hedlunds saml.

Resning av nya linbanestolpar i Sandgrensviken - 1950 talet
Foto Lennart Hedlunds saml.

Foto Lennart Hedlunds saml.

Foto Lennart Hedlunds saml.

Bryggan på Halsön - 1950 -talet
Foto Lennart Hedlunds saml.

Massahusbranden i Furuögrund 4 augusti 1955
Foto: Evert Johansson, Furuögrund via Lennart Hedlund.


Furuögrunds fyrar 1904 - 2010

Furuögrunds övre fyr - 1912
Furuögrund
Foto via Lennart Hedlund

Furuögrunds övre fyr - 1927
Furuögrund
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Furuögrunds övre fyr - 1987
Furuögrund
Foto Lennart Hedlund

Furuögrunds nedre fyr - 1912
Furuögrund
Foto via Lennart Hedlund

Nedre fyren 1950-talet
Foto Lennart Hedlunds saml.

Furuögrunds nedre fyr - 2008
Furuögrund
Foto Lennart Hedlund

Furuögrunds övre och nedre fyr, byggda 1904 är sedan våren 2010 nedsläckta - 20 maj 2010
Furuögrund
Foto Lennart Hedlund


Mareografen i Furuögrund under byggnad 1914
Mareografen mäter vattenståndet i havet
Foto via Lennart Hedlund

Mareografen i Furuögrund - 1924
Foto via Lennart Hedlund

Mareografen i Furuögrund - 19 augusti 2007
Foto: Lennart Hedlund

Mareografen i Furuögrund - 15 oktober 2010
Foto: Lennart Hedlund

Foto: Lennart Hedlund

Foto: Lennart Hedlund

Mareografen, Willy Sandström - 15 november 2011
Foto: Lennart Hedlund

Foto: Lennart Hedlund


Tillbaka till Furuögrundssidan
Tillbaka till startsidan