Läktaren Flintrännan


Okänt vilket ursprungligt fartyg detta är. Bogserbåten Flintrännan skrotades i Danmark redan 1963. Läktaren observerades utan överbyggnad vid Finnboda varv sommaren 1974.
Källa: Johnny Nilsson, Kerold Klang


Läktaren/pråmen FLINTRÄNNAN
Johnny Nilssons saml.

Johnny Nilssons saml.

Johnny Nilssons saml.

Johnny Nilssons saml.

Skrovet av FLINTRÄNNAN vid Finnboda Varf sommaren 1974. Till höger skymtar betongfartyget BARTEL, sedemera förlist som HANTVERKSBÅTEN.
Foto: Kerold Klang


Tillbaka till Malmö Bogsering AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan