S/S Etna

6044 - SDXA
Byggdes 1918 vid Fredrikstads Mekaniske Verksted, Norge
91,50 x 14,38 x 6,30 m. 4650 dwt.
Maskin: 1 x 4-cyl compoundångmaskin på 780 ihk. Ny maskin 1926 på 940 hk (Sv Skeppslista 1937)

Levererades till Ångfartygs AB Gefle (E Brodin) som ARCTURUS. Såldes 1922 till A/S Forenede Rederier (Görrisen & Co) Kristiania, Norge, som döpte om till ETNA. Förvärvades av AB Transmarin 1927. Är i USA när minspärren i Skagerack förhindrar återresa mot Sverige. Uppbringades av tysk u-båt 14 december 1942 på resa mellan New York och Montevideo. Den svenska besättningen får gå i livbåtarna och därefter sänks ETNA. Efter nio dygn (925 sjömil) nådde livbåtarna hamn och hela besättningen klarade sig.


S/S ETNA
Foto hos Holger Holmgren via Lennart Hedlund


Tillbaka till lastfartyg
Tillbaka till startsidan