Enso


Byggd 1899-1900 vid Paul Wahl & Co, Varkaus
22,89 x 4,98 x 2,1 m.
Maskin: Trippel expansions ångmaskin tillverkad 1924 av Konetehdas Oy, Savonlina på 269/290 IHK (olika uppgifter beroende på källa)

Ägare genom åren har varit Enso träsliperi, Enso-Gutzeit och Veikko Lindroos.
Källa: steamship.fi


ENSO i Villmanstrand - 6 juli 2018
Foto Christer Samuelsson

Foto Christer Samuelsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan