S/S Ejdern


Byggd 1880 på Göteborgs Mekaniska Werkstad (NB210)
75 fot (22,86 m) x 15 fot (4,57 m) x 5,5 fot (1,68 m) nybyggd
Tvåcylindrig ångmaskin (original) på 65 hk. Koleldad panna.

Byggdes för räkning Göteborgs Nya Ångslupsaktiebolag som EJDERN. Såldes 1898 till Roxens Ångbåtas Aktiebolag i Linköping för 21 616:76 och sattes i drift på sjön Roxen. Såldes 1901 till ett partrederi och tre år senare till ett annat partrederi och 1906 till Södertälje Ångslups Aktiebolag (för 16 000:-). Den huvudsakliga trafiken var mellan Mörkö och Södertälje, fram till 1923 trafikerades även Trosa. EJDERN såldes 1925 till besättningen (Fredmark, Ulriksson och Jakobsson) för 6 000:- samt en pråm för 3 000:-. Pråmen kallades för SLAMPEN. Senare inköptes två pråmar till, EJDERN 2 (ex. OAXEN 2) på 60 ton och STR 6 (inköpt 1950). De nya ägarna skötte trafiken till utgången av 1957 därefter såldes EJDERN till Södertälje stad. Under några år drevs kafféverksamhet ombord, vid kaj. 1964 var det tänkt att sänka båten, men räddningen kom i elfte timmen när Museiföreningen Ångfartyget Ejdern bildades och räddade EJDERN. Viss materiel hade räddats undan av Östra Sörmlands Kulturhistoriska Förening, som senare skulle komma att återlämnas. 1965 hade EJDERN motoriserats med en Södertäljetillverkad ELLWE på 36 hk (tändkulemotor). 1966 byttes ELLWEn emellertid ut mot en ångmaskin från WIKINGEN (ex. MARMA III). Originalångmaskinen monterades ånyo 1975 efter att ha varit utställd på Torekällbergets museum. EJDERN är sommartid alltjämt i trafik från sin hemmahamn i Södertälje.
Fakta mestadels ur Ejdern av Per G. Fagerholm


EJDERN
Illustration Sune Envall

Den här bilden är tagen vid Kungsdalens brygga ca. 1940. Manen på bryggan var vår granne Erik Nordmark. EJDERN slutade gå i trafik 1957, men bryggan på bilden fanns kvar ca. 10 år till innan den revs p.g.a. bristande underhåll. Där fotografen står fanns det även en väntkur där passagerarna kunde vänta på EJDERN vid dåligt väder. I den fanns även en mynttelefon, det kostade 20 öre att ringa. I slutet av 1960-talet hade de flesta skaffat egen telefon till husen och telefonautomaten togs bort och kuren revs.
Vykort i min saml.

EJDERN med pråm på väg ut ur Maren
På detta vis transporterades allt byggmaterial till familjens sommarstuga i Kungsdalen 1939.
Vykort utgivet av Svenska Pressbyrån - postgånget 1946.

EJDERN passerar Kungsdalen juli 1976
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

EJDERN vid Borgmästarudden 20 maj 2005

Här sitter jag i mammas knä ombord på EJDERN. Vi har nyss lämnat Kungsdalens brygga för färd in mot Södertälje. Av packningen att dömma så flyttade vi in till staden efter att ha bott på landet över sommaren.
Foto: Filip Johnson. Augusti 1954

EJDERN passerar Kungsdalen sommaren 1996
Foto: Lars Johnson

EJDERN i Stockholm 7 juni 2006
Foto: Lars Johnson

EJDERN i Mälaren på väg in i Linasundet - 12 augusti 2006
Foto: Lars Johnson

EJDERN under ånga vid sin förtöjningsplats vid Borgmästarudden - 23 maj 2009
Foto: Lars Johnson (med en Kodak Retina från ca. 1950)

EJDERN möter ROSPIGGEN utanför Nacka strand - 3 juni 2009
Foto: Lars Johnson

EJDERN vid Finnboda - 3 juni 2009
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

EJDERN i Hammarbykanalen - 12 juni 2012
Foto: Anders Winter

Resa med EJDERN från Södertälje till Björkö och åter - 11 juli 2015
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Museiföreningen Ejderns egen hemsida


Tillbaka till kanal-, mälare- och skärgårdsbåtar
Tillbaka till startsidan för Södertälje
Tillbaka till startsidan