PråmarTvå av Dykabs pråmar på redden - 13/9 2008
Pråmar
Foto Lars-Jonny Landström.

Pråmar, den till vänster är GULAG - 16 x 7 m. elverk, lastkapacitet 35 ton.
Foto Bo Holmqvist via Lennart Hedlund


Tillbaka till Dykab
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan