Dorsch

SCHX – 14345
Byggd 1953 vid VEB Schiffswerft Edgar André, Magdeburg (Stål)
28,83 x 6,70 x 2.80 m – 117 / 35 (?)
Maskin: SKL 8NVD 36 dieselmotor på 300 Ehk (221 kW)

Byggdes för Östtyska Staten, Magdeburg som DORSCH. Köptes före 1991 av Deutsche Seereederei GmbH, Rostock och därifrån kom hon 1991 till Lennart Sandinge, Lysekil som betalade 40.000 DM. Han behöll henne inte så länge, utan sålde samma år Tomas Aronsson, Göteborg för 188.000 kr. 1997 såldes hon till Norge och Pape Pettersen, Oslo och han betalade 120.000 kr.
Text: Bengt Westin


DORSCH
Foto i Bengt Westins saml

DORSCH i Fredrikstad ca. 1996
Foto: Knut Ragnar Holme

DORSCH i Tönsberg 3/10 2007
Foto: Bengt Sandinge


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan