Bogsering in mot SödertäljeSödertälje Oljehamn hösten 1975.

Större fartyg som behövde assistans in till Södertälje kopplades oftast före svängen mellan
Skansundet och Brandalsund. Vid några tillfällen så kopplades stora tankfartyg redan mellan
Oaxen och Skansundet. När så var fallet så berodde det på vind- och strömförhållanden.

Tor drar genom Brandalsund.

Närmare Södertälje - mellan öarna Fläsklösa och Halls holme - vändes de största båtarna,
och drogs med aktern före upp mot hamnarna.

Här är det Röda Bolagets Axel som drar Apietta, mellan öarna Fläsklösa och Halls holme.

Ibland kopplades båtarna strax efter Fläsklösa.
Här är det Neptuns Thetis som drar Broströmaren.

Större fartyg krävde två bogserare.
Som här Starkgrogg (skeppare Palmgren) och Bill (skeppare Granberg).

Mindre fartyg klarade sig med en bogserare.
Här är det Stockholm Hamns Heimdal som trycker in M/S Seaservice till kajen vid Igelsta.

Foto: Lars Johnson
Assistans krävdes även på väg från Södertälje.
Här har man precis passerat Fläsklösa på väg söderut mot Brandalsund.
Här är det Bull som assisterar (skeppare Öhman).

Tack till Bengt-Olof Lindgren, vars starka ögon har identifierat bogserbåtarna.


Tillbaka till startsidan för Södertälje
Tillbaka till startsidan