Björknäs

Oregistrerad
Byggd 1901 av Nils Olof Östman, Myrnäs (Alnö) av järn.
16,47 x 4,38 x 2,24 m - 27,95 / 0,88 (MB 1901 - Nybyggd i Myrnäs)
16,36 x 4,39 x 2,72 m - (SV 1913 - Till salu)
16,47 x 4,38 x 2,24 m - 27,95 / 11,32 (SV 1915)
Maskin: Comp. ångmaskin på 140 Ihk, tillverkad av W. Lindbergs MV & Varf AB.

Byggdes för Östmans egen räkning tillsammans med Karl Kjerling, Sundsvall. Döptes till NEPTUN. Vid Ankarsvik ligger f.n. en bogserbåt under byggnad för Karl Kjerling och N.O. Östman. Sannolikt den största bogserångare som bygts i Sundsvall de senaste 20 åren. (VA 9/4 1901). Såldes 1909 till Ankarsviks Ångsågs AB som 1911 sålde vidare till Georg Ångström, Sundsvall. Denne i sin tur överlät båten 1918 till Sundsvalls Transport AB som bara behöll henne en kort innan de sålde båten för 8 000 kr till Björknäs AB, Gudmundrå där hon omdöptes till BJÖRKNÄS. Efter Björknäs konkurs 1922 övertogs båten den 20 juni 1923 till AB Handion, Stockholm (Dotterbolag till förlagsgivande Handelsbanken) som samma år vidaresålde till Bobergs Maskin AB, Umeå och den 11 dec 1924 intygade Carl Värme att båten fullständigt nedskrotats.

Byggd år 1901 af järnplåt, hvilken plåt är ¼ tum tjock i botten och vattengången samt 3/16 tum öfver vattenlinien, med järnspant förut med 1 fots samt akterut och midskepps med 2 fots afstånd mellan hvarje spant. Drägtighet: Brutto 24 Reg.ton, netto 0,88 Reg.ton. Mäter i längd 57 fot och i bredd 14 ½ fot. Djupgående: Förut 5 fot och akterut 9 fot. Har en 35 nom. hkrftrs kondenseringsmaskin, Bolinders, som gör 90 slag i minuten. Ångtryck: 5,32 kg, sista prof 1909. Kalltryck 8 kg. 1908 i Maj undergick pannan femårs eller större besigtning. Kolåtgång: 1 ½ hektoliter per timme. Hastighet: Under lätt gång 9 knop, med forcering uppdr. 10 knop. Båten är heldäckad, med salonger och hytter under däck, såväl för- som akterom maskinrummet och pannan. Kök och mathytt på däck. Kommandobrygga med styr- och navigationshytt på öfverdäck. (Spec. inför försäljning 1910 – Merlo).
Text: Bengt Westin

Neptun
Foto: SCA-arkivet via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan