Axel

LCWC
Byggd 1903 vid Wilhelmsberg Mekaniska Verkstad, Göteborg
48,6 x 13,5 x 5,7 fot - 24 Brt.
Maskin: ångmaskin på 80 hk. Okänd dieselmotor 1954.

Levererades 1904 till Skienvassdragets Fellesfløtning, Skien som AXEL. 1920 har bolaget ändrat namn till Skiens Fellesfløtningsforening. Heter sedan 1972 AXEL BORCHGREVINK. I trafik som timmerbogserare till 1999.
Fakta: Harald Lorentzen


ØRNEN, ERIK och AXEL
Foto okänd via Harald Lorentzen

AXEL BORCHGREVINK
Foto Harald Lorentzen


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan