Anundshög - Sveriges största gravhögAnundshög är den största av högarna, ca 9 meter hög med en diameter på 64-68 meter. Den dateras till yngre järnåldern, 500-900 e.Kr.
Foto: Lars Johnson - 25 augusti 2020

Foto: Lars Johnson - 25 augusti 2020

Här fanns Tinget. Ting hölls utomhus och är känt i källor från 800-talet och framåt. Förhandlingarna hölls inom en stenkvadrat 8 - 10 meter stor. På 1450-talet flyttades det till Badelunda kyrka en kilometer norrut. Tingsplatsen låg då utanför kyrkans sydportal.
Foto: Lars Johnson - 25 augusti 2020

Foto: Lars Johnson - 25 augusti 2020

Dubbel skeppssättning. Sammanlagt finns det fem skeppssättningar här. Det är känt att stenarna var omkullagda på 1600-talet, men de restes upp 1932.
Foto: Lars Johnson - 25 augusti 2020

Den närmsta skeppssättningen är 53 meter lång och 16 meter bred, den bortom är 51 meter lång och 25 meter bred.
Foto: Lars Johnson - 25 augusti 2020

Foto: Lars Johnson - 25 augusti 2020

Foto: Lars Johnson - 25 augusti 2020

Foto: Lars Johnson - 25 augusti 2020

Folkvid reste alla drssa stenar efter sin son Heden, Anunds broder. Vred högg runorna.
Den Anund som nämns på runstenen är inte samma person som i Anundshögen. Högen är från 500-600-talet e.Kr. och runstenen från 1000-talet e.Kr.
Foto: Lars Johnson - 25 augusti 2020


Tillbaka till runstenar
Tillbaka till startsidan