Ytterselö kyrka

Tornet är en del av den ursprungliga stenkyrkan från 1100-talet, som troligtvis ersatte en tidigare träkyrka byggd undr 1000-talet. Under 1300-talet tillkom sakristian och under 1400-talet förlängdes kyrkan till sin dubbla längd. Vapenhuset byggdes under slutet av medeltiden. Familjen Soop på Mälsåker färdigställde ett gravkor åt söder, samt 1728 ytterligare ett kor i öster.


Ytterselö kyrka
Vykort i min samling

Ytterselö kyrka
Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Straffstock från slutet av 1700-talet. Är en av blott två som finns bevarade i landskapet.
Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Detta är troligtvis ett gravklot från förkristen tid. Användes ett tag som stöd under predikstolen.
Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Orgeln är från 1964
Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Kyrkans skyddshelgon, Sankt Olof. Skulptur från 1400-talet.
Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Triumfkrucifixet dateras till ca. 1510
Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Målningarna på väggen tillskrivs A I R - Anders Iordansson Ryttare. Troligen utgör de rester av ett epitafium, kyrkan har troligtvis ej varit helt målad.
Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Greve Carl Gyllenstiernas huvudbannér
Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Glasmålningar utförda 1929 av Einar Forseth
Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Predikstolen från omkring år 1600 har sedan en renovering 1907 ingen färg kvar. 1826 var den marmormålad med gyllene lister.
Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Dopfunt i mälardalssandsten från 1100-talet.
Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Madonnabild från slutet av 1400-talet, omgiven av två änglabilder som har setat på toppen av en ljusstav. Ca 1500.
Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Det Soopska gravkoret med en gravtumba för riksrådet Mattias Soop († 1653) och hans maka Anna Gyllenstierna († 1625)
Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Taket i sakristian
Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Altarskåpet beställdes i början av 1500-talet från Antwerpen. Jungfru Maria flankeras av Sankt Botvid och Sankt Eskil
Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Nuvarande bänkinredning är från 1907 års renovering, då den tidigare 1700-talsinredningen revs ur. Nuvarande färgsättning är från 1998
Foto Lars Johnson - 8 november 2015


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan