Voima


Bygget påbörjades 1916, färdigställdes 1923. Byggdes ursprungligen i Talinn för rysk räkning som SHTORM. Färdigställdes för finsk räkning som isbrytaren VOIMA. Användes under andra världskriget som hjälpkanonbåt. Var då bestyckad med 3 x Vickers 120 mm och 2 x 40 mm lv. Efterkriget lämnad till Sovjetunionen som krigsskadestånd. Döptes om till MALYGIN, var i tjänst där till 1971.


VOIMA
Vykort

VOIMA
Foto okänd i finska museers databas

MALYGIN med fartygskonvoj i stora farleden Vikingshill - Kummelnäs. Stora Höggarn i bakgrunden - augusti 1945
Foto via Martin Jungermann


Tillbaka till isbrytare
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan