Vitsands kyrka

Ett tidigare kapell omnämns på 1770-talet. Det var ett litet medeltida kapell som blev övergivet vid reformationen. 1823 invigdes denna kyrkobyggnad efter ett par års arbete. Allt var inte klart än. 1824 tillkom tornet och först 1833 brädfodrades kyrkan och 1840 rödmålades den. 1899 skedde en restaurering, varvid kyrkan vitmålads utvärtes.


Vitsands kyrka på 1870-talet
Foto okänd, i kyrkan.

Vitsands kyrka - 3 augusti 2018
Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Predikstolen tillverkades 1669 av Nils Eriksson, Oxelberg i Fryxände och har tidigare stått i Fryxände kyrka.
Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Altartavlan av Olle Hjortzberg är från 1937.
Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Den gamla altartavlan är från 1700-talet och införskaffades till invigningen 1823.
Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Kyrkans omgivningar
Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018


Tillbaka till kyrkor i Värmland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan