Viking

JVKM – 5735 (11/1 1915)
Byggd 1912 vid Akers Mek. Verksted A/S, Kristiania. (Stål)
32,44 x 6,12 x 3,42 m – 152,70 / 67,44 (MB 4/9 1915)
Maskin: Varvets tripleångmaskin på 600 Ehk / 650 Ihk

Byggdes som valfångstfartyg för The South Pacific Whaling Co A/S, Kristiania som MACQUAIRE. Inköptes den 18 aug. 1915 till Åsbacka Trävaru AB, Söderhamn för 130.000 kr. Omändrades till bogserbåt och döptes om till VIKING. Såldes tillsammans med ÅSBACKA till Stockholms Ved AB, Stockholm för 350.000 kr den 14 jan 1918, som exakt ett år senare sålde vidare för hisnande 1.724.000 kr till Ostkustens Transport AB, samma stad. Då fick förstås bolaget också bogserbåtarna ÅSBACKA och ACHILLES samt pråmarna ANDERS och VEGA samt galeasen AXEL. Den 6 maj 1920 återgick fartyget till valfångeri igen. Förvärvad av Andr. Ingebrigtsen, Kristiania fick hon namnet VIKING III och användes ett par år av de norska ägarna. I fortsättningen kan man följa båten i Lloyds Reg. of Shipping, och där ägs hon 1924 av Southern Whaling & Sealing Co Ltd, Port Stanley (Falklandsöarna) under namnet SOUTHERN BREEZE. 1926 står Skibs A/S Southern Queen, Oslo, men är sannolikt bara hyrd, för 1929 är hon tillbaka hos Southern Whaling & Sealing igen, nu skriven i Liverpool. 1932 heter ägarna Union Whaling Co Ltd i Durban, och namnet är JOHN WILLIAMSON. I 1948 års utgåva av Lloyds står Laid up pending service. Sannolikt skrotad vid denna tid.
Text: Bengt Westin


Foto i Lars Brolins saml. via Bengt Westin


Tillbaka till Stockholms Ved Ab
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan