Cementa Rederi AB.


Skånska Cement AB Skånska Cement AB Cementa AB


P.g.a. olika bolagsbildningar så har fartygens hemmahamn varierat. Ursprungligen hette bolaget Skånska Cementaktiebolaget. 1969 ändras namnet till Cementa AB när en ny produktgrupp bildas inom moderbolaget. Omstruktureringar (minskat behov av cement) gör att ett nytt moderbolag bildas 1973 - Euroc. 1996 går Euroc och norska Aker samman - Euroc byter namn till Scancem. Scancem ägs fr o m 1999 av tyska Heidelberger Zement.
Fartygens hemmahamn under den här tiden har varierat från ursprungliga Malmö, till Stockholm från 1976 och Slite från 1986. I år (2006) har rederiet övertagits av norska Klaveness Cement Logistics i Oslo men med fortsatt svensk flagg.


Tryck på bilderna för att se mer.


Tryck här
Vika I - 1946-1959
Tryck här
Vika II - 1946-1965
Tryck här
Nordanvik - 1960-1983
Tryck här
Sunnanvik (1) - 1963-1978
Tryck här
Mälarvik - 1965-86
Tryck här
Västanvik - 1966-
Tryck här
Skånevik - 1969-1973
Tryck här
Östanvik - 1974-
Tryck här
Sunnanvik (2) - 1978-Till Södertälje
Till Fartyg som passerat Kungsdalen