Victoria


2193
Byggd på spekulation 1881 vid Bergsunds Mekaniska Verkstad, Stockholm
32,40 x 6,30 m.
Maskin: En ångmaskin av varvets konstruktion på 280 hk.

VICTORIA köptes först 1884 av Waxholms Ångfartygs AB. Året innn hade dock varvet i egen regi gjort lustresor mellan Stockholm och Dalarö. 1901 går Waxholms Ångfartygs AB ihop med Stockholm-Vaxholms Rederi AB och blir Waxholms Nya Ångfartygs AB. Upplagd 1929 som extrabåt. Överbyggnaden övertändes av en svetsloppa när fartyget låg förtöjt vid Hammarbyverken. Skrotad 1955.
Fakta: skargardsbåtar.se


VICTORIA
Illustration av Sune Envall


Tillbaka till kanalbåtar
Tillbaka till startsidan