Vertrouwen

SKCI
Byggd 1910 vid A.Smith i Groeningen, Holland
26,50 x 5,02 x 1,20 m. - 90/66 ton.
Maskin: diesel på 100 hk

Kom till Sverige 1918 som ett jaktriggat lastfartyg (tjalk) med sidosvärd. Köptes av J. Carlsson i Degerhamn på Öland, som 1928 riggade om båten till galeas och satte i en 20 hk maskin. Användes för att frakta kalk och cement. Svärden demonterades 1961 i samband med maskinbyte. Fortsatte att segla med frakt till 1967. Köptes då av Skånska Cement och användes till att frakta cement till bygget av Ölandsbron 1968-1972. Lastkapaciteten var 125 ton. Kom i privat ägo 1980 och har restaurerats till ursprungligkt skick som seglande Tjalk. Återfinns sedan 1990 vid Skeppsholmen och är sedan 2005 K-märkt av Statens Maritim Museer.
Fakta: skylt vid båten samt Johnny Andersson


VERTROUWEN av Degerham (125 dwt) i Bergkvara hamn våren 1965
Skutan gick med cement i säckar åt Cementas cementfabrik i Degerhamn på Öland, men ägdes av skeppare Herbert Holgersson i Bergkvara. Såldes senare till Skånska Cementgjuteriet som byggde om den till löscementbåt och kom att användas vid byggandet av Ölandsbron 1968-1972.
Foto och bildtext: Johnny Andersson

VERTROUWEN i Bergkvara - 1966
Foto: Johnny Andersson

VERTROUWEN vid Skeppsholmen - 26 november 2012
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson


Till segelfartyg
Tillbaka till startsidan