Västermo kyrka

Äldsta partierna är från 1100-talet. Utbyggnader under 1300- och 1400-talet. 1660-talet ett gravkor för Joachim Storkirch. 1667 revs tornet och kyrkorummet utvidgades åt det hållet. 1795 ny sakristia, varvid den gamla medeltida revs. På 1600-talet stod en klockstapel söder om vapenhuset. 1797 byggdes en ny norr om kyrkan, vilken kom att flyttas till Djurgården i Eskilstuna 1922. Nuvarande klockstapel på en grund av granit uppfördes 1914.
Fakta ur Kyrkorna i Södermanland av Ivar Schnell


Klockstapeln som även är stiglucka byggdes 1914.
Foto Lars Johnson - 6 juli 2018

Foto Lars Johnson - 6 juli 2018

Foto Lars Johnson - 6 juli 2018

Bilden är ihopsatt av två bilder, därav det något kutryggiga utseendet
Foto Lars Johnson - 6 juli 2018

Foto Lars Johnson - 6 juli 2018

Ett stort antal gravar hade sand i stället för gräs. Verkar vara lokal sed för Västermo.
Foto Lars Johnson - 6 juli 2018

Konstfullt krattat.
Foto Lars Johnson - 6 juli 2018

Wästermostapeln på Djurgården i Eskilstuna
Denna klockstapel uppfördes på Klockberget 1797 och var i drift till 1914. Flyttades till Eskilstuna 1922. Förstördes i en brand 1989.

Vintermotiv med min mormor - troligen mitten av 1920-talet.
Foto Sigurd Ericsson - ca 1925

Några år senare med min mamma och mormor - september 1935
Foto Sigurd Ericsson - ca 1935


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan