Västerljung kyrka

Rester av ursprungliga kyrkan från ca 1200 finns. Kyrkans tak och inredning brändes ner under rysshärjningarna 1719. Under 1740-talet var reparationsarbetet klart. Redan till första advent 1719 hade man hållit gudstjänst under provisoriska former.


Västerljung kyrka
Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Altarskåpet från slutet av 1400-talet är troligen ett lübecksarbete som skänktes av Ösmo kyrka efter 1719 års brand.
Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Dopfunten i kolmårdsmarmor skänktes till kyrkan 1947
Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Orgelläktare och orgel (Åkerman & Lund) från 1954
Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Predikstolen är tillverkad efter ritning av Axel Almfelt år 1934. Dessförinnan användes en predistol skänkt av Trosa församling, efter 1719 års brand
Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Bänkarna är från 1954
Foto Lars Johnson - 10/8 2014

"Kristus uppväckande Jairi dotter". Kopia målad av M. Beyme-Golien orignal av Gustav Richter (1823-1884). Tavlan skänktes 1889 av greven och grevinnan Hallwyl.
Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan