Värmdö kyrka

Från mitten av 1300-talet. Ersatte troligtvis en äldre träkyrka på samma plats. Utbyggd på 1430-talet med skaristia och vapenhus. Två kapell tillkommer på 1480-talet, de blir gravkor på 1600-talet.


Foto Lars Johnson - 3 september 2015

Foto Lars Johnson - 3 september 2015

Foto Lars Johnson - 3 september 2015

Foto Lars Johnson - 3 september 2015

Foto Lars Johnson - 3 september 2015

Foto Lars Johnson - 3 september 2015

Foto Lars Johnson - 3 september 2015

Foto Lars Johnson - 3 september 2015

Foto Lars Johnson - 3 september 2015

Klockstapeln
Foto Lars Johnson - 3 september 2015

Fjärde advent och musikgudstjänst med två fantastiskt fina körer. Värmdö Vokalensemble och Choristas Veteranicus, samt harpa och fiol.
Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Orgeln är tillverkad 1860 av orgelfirman Söderling.
Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Det finns flera invigningskors av två olika sorter.
Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Helgonkungen Sankt Olof från 1514 gjord av Lars snickare
Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Bänkinredning från 1969
Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Södra koret byggdes som gravkor för ätten Flemming.
Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Altaret i murad tegel med skiva av kolmårdsmarmor från 1960-talet. Altarringen tillverkades 1992.
Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Altarskåpet från 1480 tillskrivs Lars målares verkstad och målningarna Bernt Notkes Oldgesäll.
Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Triumfkrucifixet från 1300 talet kan härröra från en tidigare träkyrka på denna plats.
Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Predikstolen tillskrivs Hans Hebbel från Schleswig-Holstein, skuren i ek 1667, skänkt till minne av Jöran Flemming.
Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Ingången till sakristian
Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Dopfunten är från 1600-talet.
Foto Lars Johnson - 20 december 2015

"Anna själv tredje"-skulptur som en gång inkluderat Jesus (vid okänd tidpunkt försvunnen).
Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Norra koret byggdes för ätten Bagge samt Olof Bure med familj.
Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Gravtumba i sandsten från 1636 med bilder av Johan Bagge och hans två hustrur, Märta Soop och Margareta Ikorn.
Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015

Foto Lars Johnson - 20 december 2015


Tillbaka till kyrkor i Stockholm
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan