Vårfruberga klosterruin

På Fogdön, norr om Strängnäs, ligger ruinen efter Cisterciensordens nunnekloster Vårfruberga. Denna orden hade även ett munkkloster i Södermanland, nämligen i Julita. Klostret vid Vårfruberga anlades på 1200-talet och lämnades efter Gustav Vasas reformation (1529), exakt när är okänt. Namnet fanns kvar 1544 för att året därpå ha ändrats till Kungsberg. Material från klostret transporterades till Gripsholm.


Rekonstruktion i Fogdö kyrka av Vårfruberga kloster
Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Vid ruinen av Vårfruberga kloster
Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Inne i vad som tros vara köket och matsalen
Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan