Vårdinge kyrka

Tidiga delar av kyrkan är från slutet av 1100-talet. Vid 1400-talet fick kyrkan tre valv, vilka dekorerades av Albert Målare (Dessa har tidigare tillskrivits en Peter Målare, som skulle ha varit Alberts lärare, men detta har senare forskning avvisat). 1822 byggdes kyrkan om till nuvarande utseende. Kyrkan har renoverats efter detta år 1894, 1935, 1956 (då kalkmålningarna som fanns kvar, togs fram) samt 1995.


Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Kyrkan ligger vid sjön Sillen, som för länge sedan var en östersjövik.
Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Triumfkrucifixet är från 1450-talet. Glasmosaiken av konstnären Jan Brazda i fönstret bakom är från 1958.
Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Predikstolen tillkom 1894
Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Altaruppsatsen föreställer Nattvarden och är utförd av skulptören John Lundqvist 1940.
Foto Lars Johnson - 26 april 2015

I taket ovanför orgelläktaren finns de rester av 1400-tals målningarna kvar, som togs fram 1956. Tillskrivs numera Alberus Pictor (Albert Målare).
Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

16:e söndagen efter trefaldighet - 11 september 2016
Foto Lars Johnson - 11 september 2016


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan