Vansö kyrka

Ursprungligen 1100-talskyrka som förlängdes på 1300-talet. Torn med doprum och sakrisia, liksom valven tillkom på 1400-talet. Eldhärjades 1590. Tornspiran förstörs i en storm 1635. Tornet får därefter en trähuv.


Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Albertus Pictors "Isak och Abraham" har klarat sig undan allvarlig restaurering tack vare närheten till predikstolen.
Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Övriga målningar har "förbättrats" när de frilades efter överkalkning.
Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

"Nådastolen" är ett motiv som återkommer i flera av de kyrkor som Albertus Pictor har målat i.
Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan