Vammas


Patria Vammas OY RG 286 - 2007
Vikt: 19 500 kg. Motor: Cummins QSC8,3-C260, 8,3 liter. 209 kW.
Foto: Lars Johnson - 10 juli 2016

Foto: Lars Johnson - 10 juli 2016

Foto: Lars Johnson - 10 juli 2016


Tillbaka till väghyvlar
Tillbaka till traktorer