Välsignelsen

Böjen edra hjärtan till Gud och mottagen välsignelsen!
Herren välsigne eder och bevare eder;
Herren låte sitt ansikte lysa öfver eder och vare eder nådig;
Herren vände sitt ansikte till eder och gifve eder frid!
I Guds, Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.
Amen
Ur psalmboken, gillad och stadfäst 1819


Tillbaka till kyrkligt
Tillbaka till startsidan