Vagnhärads kyrka

Från 1200-talet.


Vagnhärads kyrka
Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Altarprydnaden skänktes 1715 av assessor Arvid Hägerflycht.
Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Predikstolen donerades till kyrkan 1637
Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Triumfkrucifix från slutet av 1400-talet
Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Bänkinredingen är från 1835
Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 5/6 2016

Foto Lars Johnson - 5/6 2016

Foto Lars Johnson - 5/6 2016


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan