Vadsbro kyrka

Byggd på 1100-talet. Två gravkor från senare tid.


Vadsbro kyrka
Foto Lars Johnson - 22 maj 2016

Foto Lars Johnson - 22 maj 2016

Foto Lars Johnson - 22 maj 2016

Foto Lars Johnson - 22 maj 2016

Foto Lars Johnson - 22 maj 2016

Foto Lars Johnson - 22 maj 2016

Foto Lars Johnson - 22 maj 2016

Foto Lars Johnson - 22 maj 2016

Foto Lars Johnson - 22 maj 2016

Klockstapeln uppfördes 1654.
Foto Lars Johnson - 22 maj 2016

Foto Lars Johnson - 22 maj 2016


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan