Järnvägsvagnar m.m.


För mer information - tryck på bilderna.

Tryck här
Vabis personvagn nr 1319 - 1901
Tryck här
Vabis sopvagn - 1902
Tryck här
Vabis litt N1 nr 224 - 1904
Tryck här
Vabis motordressin SJ 28 - 1910


Startsida Scania-Vabis
Startsidan